Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cizí kapitál podniku

-je dluhem podniku, který musí v určité době splatit

-podle doby splatnosti se dělí na:

1. Krátkodobý

-závazky podnikatele splatné do 1 roku

-např. úvěry od banky, půjčky od jiných podnikatelů, závazky vůči zaměstnancům (mzdy), závazky vůči státu (daně), závazky vůči dodavatelům (faktury) ,...

2.Dlouhodobý

-závazky podnikatele se splatností delší než 1 rok

-např. úvěry od banky, půjčky od jiných podnikatelů, dluhopisy, leasingové dluhy, rezervy, ….

Dluhopisy

-obligace

-obchodovatelný cenný papír, který dává majiteli právo na vrácení uvedené dlužné částky a uvedeného dohodnutého úroku k určitému datu

Rezervy

-patří mezi cizí zdroje, protože představují budoucí závazky podnikatele

Příčiny použití cizího kapitálu

-podnik nemá dostatek peněžních prostředků

-použitím cizího kapitálu nevzniká půjčovateli právo zasahovat do řízení podniku

-úroky snižují danový základ

-atd.

 

Zajištění cizího kapitálu

-snaha věřitele zajistit si u dlužníka vrácení dlužné částky nebo odpovídající protihodnotu

-patří sem např. :

1.vynucením plnění statním orgánem- např. pomocí soudu, policie

2.zástavní právo- zástava je věc kterou poskytne dlužník věřiteli jako záruku vrácení dlužné částky